Aanmeldingen crisisplekken

In een crisissituatie moet zo snel mogelijk ingegrepen worden om de veiligheid van het kind/jongere en het gezin te waarborgen. Op de TOV groep kan zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag een beroep worden gedaan. Aanmeldingen komen vanuit het SEZ, deze maken samen met de groep een afweging of deze plaatsing passend is en kan .

Aanmelding observatie

Jongeren tussen de 12 en 18 kunnen aangemeld worden voor een observatieplek binnen de Centrale Zorggroep. Voordat er tot plaatsing wordt overgegaan zal er samen met een trajectbegeleider en de jeugdprofessional (en overige betrokkenen ) worden bepaald wat er nader onderzocht zou moeten worden en waar men inzicht in zou willen krijgen. Tevens kan er een aanvraag worden gedaan voor een psychodiagnostisch onderzoek. Hierin kunnen wij maatwerk bieden zodat deze aansluit bij de observatievraag.

Algemene aanmelding

Voor meer informatie of vragen betreffende het aanmelden kunt u contact opnemen met:

Ray Seelaar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-55052271
Elisa van Parys Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-42513713
Emi van Tilborg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-42513712

Ray Seelaar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-55052271

Elisa van Parys
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-42513713

Emi van Tilborg
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-42513712

Sluit ons zorgaanbod aan bij u hulpvraag kunt u zich vrijblijvend aanmelden via dit intake/aanmeld formulier.

Hoofdkantoor:
De Driekant
Rodebachlaan 1
4707 NH Roosendaal
0165 - 540201

Ambulante begeleiding – Een stap verder!

De Centrale Zorggroep biedt ambulante zorg aan jongeren die een stap verder willen zetten in de maatschappij. Wanneer jongeren voldoende zelfstandig zijn maar nog wel enkele ondersteuningsvragen hebben, bieden wij hiervoor een beschermde woonomgeving aan. Ook na het positief afronden van een woontraject binnen de CZG willen we je graag op weg helpen middels een oplossingsgerichte manier van werken. Wij helpen je graag verder!

Er zijn meerdere mogelijkheden binnen de CZG om verder te werken naar zelfstandigheid. Momenteel zijn er 3 locaties waar jongeren leren om op zichzelf te wonen met op maat gemaakte ambulante begeleiding/ondersteuning: Bernadettestraat te Bergen op Zoom, Van Leeuwenhoeklaan te Roosendaal & Vestinghlaan te Steenbergen. Daarnaast werken wij ook in de thuissituatie van de jongeren, ofwel ‘In de wijk’.

Wij helpen je op weg op de volgende gebieden:

Praktisch functioneren:

 • Plannen en organiseren 
 • structureren 
 • persoonlijke verzorging
 • overzicht behouden
 • dagritme en dagstructuur
 • ordenen 
 • prioriteiten stellen
 • zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Sociaal functioneren:

 • contacten aangaan en onderhouden
 • sociale vaardigheden en interactie
 • inlevingsvermogen

Psychisch functioneren:

 • omgaan met de diagnose in het dagelijks leven
 • oorzaak
 • gevolg
 •  zelfreflectie
 •  eigenwaarde
 •  zelfvertrouwen
 •  spanningsopbouw
 • zingeving

Ouder-Kind:

 • netwerkgesprekken
 • draagkracht en draaglast
 • omgang met de diagnose in gezinssituatie

Binnen ambulante zorg bestaan verschillende vormen van zorg om jou optimaal te kunnen ondersteunen. Doormiddel van gesprekken, interventies en methodieken werken wij multidisciplinair aan de door jou opgestelde hulpvraag/hulpvragen. Hierdoor krijg je zicht op je eigen kwaliteiten en talenten en de (on)mogelijkheden die hieruit voortvloeien. Je leert kansen grijpen!

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op!

 De TOV groep is te vinden op de locatie de Driekant in Roosendaal. Het is een residentiële setting met 24-uurs begeleiding voor jongeren tot 18 jaar.

 De TOV groep kan staan voor:

 • Ter overbrugging
 • Ter oriëntatie van …
 • Ter observatie van …

Op de TOV groep is er plaats voor vier crisis plekken en zeven observatie / oriëntatie plekken.

Oriëntatieplek plek kan worden ingezet als er nog geen duidelijkheid is over het toekomstperspectief. Tijdens de oriëntatieperiode wordt er gekeken wat een geschikte woonvorm zou kunnen zijn voor de jongeren.

Van de TOV groep wordt van de jongeren verwacht dat ze een daginvulling hebben. Een vast dagritme is erg belangrijk. Als de jongere geen daginvulling heeft dan moet dit zo snel mogelijk tot stand komen. Tot die tijd zorgt de TOV groep voor de structuur van de dag op de groep.

De jongeren die verblijven op de TOV groep lopen allemaal een individueel traject en zijn hierbij bezig met hun eigen hulpvraag.

Met wie werken wij samen?
Het team werkt samen met een trajectbegeleider, acute zorg, orthopedagoog en indien nodig met een psycholoog of psychiater.Wij streven ernaar om ouders altijd te betrekken bij het traject van hun kind. Om stappen te zetten in het traject is hiervoor een samenwerking nodig met het omliggende netwerksysteem.

Aanmeldingen crisisplekken
Bij problemen binnen het gezin of leefomgeving waar ouders/verzorgers en de jongere er met elkaar niet uit komen, kan een crisissituatie ontstaan. In een crisissituatie moet zo snel mogelijk ingegrepen worden om de veiligheid van het kind/jongere en het gezin te waarborgen. Op de TOV groep kan zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag een beroep worden gedaan. Aanmeldingen komen vanuit SEZ, deze maken samen met de groep een afweging of deze plaatsing passend is en kan .

Wanneer een jongere op TOV groep geplaatst wordt voor een crisisplek, wordt er ook acute zorg ingezet.Acute zorg houdt het traject in de gaten en gaat samen met de jongere en ouders/verzorgers kijken of terug naar huis/netwerk mogelijk is.

Crisisplaatsing is een kans bieden op verandering. Het doel hiervan is het bieden van rust, veiligheid en structuur.

Aanmelding observatie
Soms is het onvoldoende duidelijk waardoor het de jeugdige even niet lukt om de grip en regie terug te krijgen op de omgang met anderen en het dagelijkse functioneren. Jongeren tussen de 12 en 18 kunnen aangemeld worden voor een observatieplek binnen de Centrale Zorggroep. Voordat er tot plaatsing wordt overgegaan zal er samen met een trajectbegeleider en de jeugdprofessional (en overige betrokkenen ) worden bepaald wat er nader onderzocht zou moeten worden en waar men inzicht in zou willen krijgen. Tevens kan er een aanvraag worden gedaan voor een psychodiagnostisch onderzoek.Hierin kunnen wij maatwerk bieden zodat deze aansluit bij de observatievraag.

Hoe werkt de observatieperiode?
De observatieperiode duurt 4 maanden. In deze periode werken wij met de methodiek van het dialoogmodel. De observatie vind plaats op de volgende vlakken: omgeving, relationeel, gedrag, lichamelijk, emotioneel en gedachten. Hierbij wordt er ook gekeken naar de krachten en aandachtsgebieden van de jongere. Na de observatieperiode volgt er een verslag waarin een eindconclusie staat met een advies. Hierin kan benoemd worden wat voor begeleiding de jongere nodig heeft en eventueel welke woonvorm hier passend bij is.

Pand BOZ

Pand BOZ

Pand BOZ

Pand BOZ

Woonvoorzieningen

Pegasuslaan – Bergen op Zoom (beschermd wonen)
De locatie Pegasuslaan is een beschermd wonen locatie en kenmerkt zich door 24/7 woonbegeleiding. Hier verblijven maximaal 13 jongeren met elk hun eigen hulpvraag en zorgbehoeften. Binnen het beschermd wonen traject ligt de nadruk zoveel mogelijk op het stabiliseren van de jeugdige, het bieden van veiligheid in het kader van ontwikkeling en wordt er gewerkt aan het zo zelfstandig mogelijk functioneren binnen de maatschappij. Jongeren richten zich overdag op dagbesteding, zoals onderwijs en werk. Op de woonvoorziening focussen deze jongeren zich middels de groepsbegeleiding en individuele begeleiding op het vergroten van hun zelfstandigheid. Jongeren werken samen met hun persoonlijk begeleider, middels een zorgleefplan, aan doelen die meermaals per jaar worden geëvalueerd met alle betrokkenen.

Oostdam - Steenbergen (Beschermd wonen + Semi begeleid wonen)
Oostdam kenmerkt zich door 24/7 woonbegeleiding welke is opgedeeld in twee vormen. Binnen het pand is er sprake van beschermd wonen, maar ook van (semi) begeleid wonen. Binnen het begeleid wonen traject willen we jongeren begeleiden tot het zo zelfstandig mogelijk functioneren binnen de maatschappij. Door onder andere zelfstandigheidstraining te bieden, bereiden we jongeren voor om uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen. Jongeren kunnen, onder begeleiding, eigen stappen en keuzes maken. Enkel worden deze keuzes en stappen wel gecontroleerd en begeleid waar nodig. Hierdoor krijgen jongeren het gevoel hun eigen keuzes te maken waarbij er ruimte bestaat om te leren van fouten en mogelijk ‘verkeerde’ keuzes. Het (semi) begeleid wonen traject kent contactmomenten op verschillende dagen in de week. Op de dagen zonder fysiek contactpunt, kunnen de jongeren een beroep doen op de 24 uurs begeleiding binnen de locatie.

Moerstraten (beschermd wonen en semi begeleid wonen) 
De locatie Moerstraten heeft beschikking over acht beschermd wonen plaatsen en vier individuele appartementen voor begeleid wonen. Binnen het beschermd wonen traject werkt iedereen individueel aan zijn/haar ontwikkeling. De Centrale Zorggroep vindt het belangrijk dat iedereen een juiste dagbesteding heeft. Is dit niet het geval, dan proberen we deze zo snel mogelijk te vinden. Het (semi) begeleid wonen traject is voor de jongere hun zelfstandigheid willen vergroten, maar soms wel een beroep wilt/moet doen op 24-uursbegeleiding. Vanuit het principe ‘zo licht waar kan en zo zwaar waar nodig’ wordt hier op locatie Moerstraten begeleiding geboden.

Vestinghlaan – Steenbergen (Semi begeleid wonen/ zelfstandigheidstraining) 
De locatie Vestinghlaan kenmerkt zich doordat het een woonvoorziening is waarbij er voornamelijk een beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid van de jongeren. Hierbij kan gedacht worden aan het zelfstandig opstaan, het regelen van eigen boodschappen en het gezamenlijk en/of individueel koken. Iedere werkdag is er begeleiding aanwezig die, middels positieve benadering en doelgerichtheid, begeleiding biedt om de jongeren zelfstandig te laten worden.

Zelfhulp en toenadering zoeken is een ‘must’ voor een constructieve samenwerking. Middels deze samenwerking leren jongeren bijvoorbeeld het activeren van het eigen netwerk, het leren omgaan met financiën en het krijgen/ behouden van zinvolle dagbesteding. 
Het (semi) begeleid wonen op de Vestinghlaan is er voor jongeren die;

 • nog niet volledig beschikken over alle middelen, vaardigheden of kennis om een zelfstandig huishouden te voeren
 • jongeren die de overstap nog te groot vinden en een beroep willen/kunnen doen op begeleiding