Residentiële setting 24-uurs zorg

Pand BOZ

Pand BOZ

Pand BOZ

Pand BOZ

Woonvoorzieningen

Pegasuslaan – Bergen op Zoom (beschermd wonen)
De locatie Pegasuslaan is een beschermd wonen locatie en kenmerkt zich door 24/7 woonbegeleiding. Hier verblijven maximaal 13 jongeren met elk hun eigen hulpvraag en zorgbehoeften. Binnen het beschermd wonen traject ligt de nadruk zoveel mogelijk op het stabiliseren van de jeugdige, het bieden van veiligheid in het kader van ontwikkeling en wordt er gewerkt aan het zo zelfstandig mogelijk functioneren binnen de maatschappij. Jongeren richten zich overdag op dagbesteding, zoals onderwijs en werk. Op de woonvoorziening focussen deze jongeren zich middels de groepsbegeleiding en individuele begeleiding op het vergroten van hun zelfstandigheid. Jongeren werken samen met hun persoonlijk begeleider, middels een zorgleefplan, aan doelen die meermaals per jaar worden geëvalueerd met alle betrokkenen.

Oostdam - Steenbergen (Beschermd wonen + Semi begeleid wonen)
Oostdam kenmerkt zich door 24/7 woonbegeleiding welke is opgedeeld in twee vormen. Binnen het pand is er sprake van beschermd wonen, maar ook van (semi) begeleid wonen. Binnen het begeleid wonen traject willen we jongeren begeleiden tot het zo zelfstandig mogelijk functioneren binnen de maatschappij. Door onder andere zelfstandigheidstraining te bieden, bereiden we jongeren voor om uiteindelijk zelfstandig te kunnen wonen. Jongeren kunnen, onder begeleiding, eigen stappen en keuzes maken. Enkel worden deze keuzes en stappen wel gecontroleerd en begeleid waar nodig. Hierdoor krijgen jongeren het gevoel hun eigen keuzes te maken waarbij er ruimte bestaat om te leren van fouten en mogelijk ‘verkeerde’ keuzes. Het (semi) begeleid wonen traject kent contactmomenten op verschillende dagen in de week. Op de dagen zonder fysiek contactpunt, kunnen de jongeren een beroep doen op de 24 uurs begeleiding binnen de locatie.

Moerstraten (beschermd wonen en semi begeleid wonen) 
De locatie Moerstraten heeft beschikking over acht beschermd wonen plaatsen en vier individuele appartementen voor begeleid wonen. Binnen het beschermd wonen traject werkt iedereen individueel aan zijn/haar ontwikkeling. De Centrale Zorggroep vindt het belangrijk dat iedereen een juiste dagbesteding heeft. Is dit niet het geval, dan proberen we deze zo snel mogelijk te vinden. Het (semi) begeleid wonen traject is voor de jongere hun zelfstandigheid willen vergroten, maar soms wel een beroep wilt/moet doen op 24-uursbegeleiding. Vanuit het principe ‘zo licht waar kan en zo zwaar waar nodig’ wordt hier op locatie Moerstraten begeleiding geboden.

Vestinghlaan – Steenbergen (Semi begeleid wonen/ zelfstandigheidstraining) 
De locatie Vestinghlaan kenmerkt zich doordat het een woonvoorziening is waarbij er voornamelijk een beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid van de jongeren. Hierbij kan gedacht worden aan het zelfstandig opstaan, het regelen van eigen boodschappen en het gezamenlijk en/of individueel koken. Iedere werkdag is er begeleiding aanwezig die, middels positieve benadering en doelgerichtheid, begeleiding biedt om de jongeren zelfstandig te laten worden.

Zelfhulp en toenadering zoeken is een ‘must’ voor een constructieve samenwerking. Middels deze samenwerking leren jongeren bijvoorbeeld het activeren van het eigen netwerk, het leren omgaan met financiën en het krijgen/ behouden van zinvolle dagbesteding. 
Het (semi) begeleid wonen op de Vestinghlaan is er voor jongeren die;

  • nog niet volledig beschikken over alle middelen, vaardigheden of kennis om een zelfstandig huishouden te voeren
  • jongeren die de overstap nog te groot vinden en een beroep willen/kunnen doen op begeleiding