0844 30 1111

Ambulante Zorg Ondersteuning

Onze ambulante ondersteuning bestaat uit begeleiding en ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met (complexe) hulpvragen.Wij leveren zorg gericht op de specifieke situatie.

 Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van begeleiding en ondersteuning aan cliënten met autisme en moeilijk verstaanbaar gedrag binnen uiteenlopende doelgroepen.De begeleiding kan gericht zijn op de cliënt zelf, maar kan ook gericht zijn op het ondersteunen van ouders of de omgeving van de cliënt. Middels Ambulante zorg werken aan problemen en uitdagingen op alle leefgebieden: Praktisch functioneren: Plannen en organiseren - structureren - persoonlijke verzorging - overzicht behouden - dagritme en dagstructuur - ordenen - prioriteiten stellen - zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Sociaal functioneren: contacten aangaan en onderhouden - sociale vaardigheden en interactie - inlevingsvermogen Psychisch functioneren: omgaan met de diagnose in het dagelijks leven - oorzaak - gevolg - inzicht eigen aandeel - eigenwaarde - zelfvertrouwen - spanningsopbouw - zingeving Ouder- Kind: netwerkgesprekken - draagkracht en draaglast - omgang met de diagnose in de praktijk Binnen Ambulante zorg bestaan verschillende vormen van zorg om u optimaal te kunnen ondersteunen. De Centrale Zorggroep onderscheidt zich door de inzet van hooggekwalificeerd personeel zodat ook complexe hulpvragen bij ons op hun plek zijn. Door middel van gesprekken, interventies, meerdere methoden en middelen & multidisciplinair werken, krijgt u zicht op uw eigen kwaliteiten en talenten en de (on)mogelijkheden die hieruit voortvloeien. U leert kansen grijpen en de moeilijkheden en problemen waar u tegenaan loopt. Langzaam maar zeker komt het vertrouwen in uzelf, omgeving en de toekomst terug. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!