CZG, Zorgen doen we samen!

Centrale Zorggroep

Deskundig – Eigenheid – Meedenkend

De Centrale ZorgGroep biedt (woon-)begeleiding aan jongeren in de leeftijd van 8 tot 23 jaar met moeilijk verstaanbaar gedrag, psychiatrische en/of psychosociale problemen. De Centrale ZorgGroep helpt jongeren die intensieve ondersteuning en begeleiding nodig hebben vanuit verschillende leefgebieden. Samen met woonbegeleiders of ambulant begeleiders werken jongeren aan zichzelf, leren zij zichzelf ontdekken en maken zij kennis met hun eigen krachten en kwaliteiten.

Visie

De Centrale Zorggroep is een actieve maatschappelijke organisatie die op een andere manier kijkt naar mensen dan dat anderen dat doen. Hiermee wil de Centrale Zorggroep een veilige verblijfsomgeving creëren, waarbij ‘ervarend leren, van en met elkaar’ het gemeenschappelijk doel is middels de kenwaarden: Rust, Reinheid en Regelmaat.

Missie

Doormiddel van zorg op maat wilt CZG de zelfredzaamheid van de jongeren vergroten en ondersteuning bieden bij het participeren in de maatschappij. Aansluiten bij de hulpvraag en waar nodig out of the box denken is een uitgangspunt. Vanuit een aanpak, gericht op de verschillende levensgebieden, wordt gestreefd naar het meest haalbare van de jongeren. De zorg wordt gestart vanuit een Centrale hulpvraag waarbij eigen kracht en autonomie centraal staan.

Laatste nieuws

CZG en Avans: leren van de praktijk

Centrale Zorggroep en Avans zijn sinds het nieuwe schooljaar (sept ’20) een nieuwe samenwerking aangegaan. Gedurende een periode van een schooljaar zullen 16 Avans studenten kennis gaan maken met de organisatie en kijken wat ze kunnen bijdragen aan de zorg. Wekelijks zullen deze studenten met 2 professionals onder begeleiding van een Avans docent de organisatie, de doelgroep en de medewerkers onderzoeken. Hopelijk ontstaat er een mooie nieuwe samenwerking waaruit nieuwe ideeën voor de zorg ontstaan!

Vul uw naam in

Vul een geldig e-mailadres in

Vul uw vraag in

Gaat u met onze privacyverklaring akkoord?

Ongeldige invoer